De volatiliteit van Bitcoin: Het negeren van de “stille killer”

Bitcoin, de grootste en meest bekende cryptocurrency ter wereld, heeft een enorme aantrekkingskracht op beleggers en handelaren vanwege de potentiële hoge rendementen die het kan bieden. Echter, de volatiliteit van Bitcoin is een belangrijk onderwerp dat vaak wordt genegeerd of niet volledig begrepen wordt. In dit artikel zullen we de volatiliteit van Bitcoin bespreken en waarom het een belangrijke factor is om rekening mee te houden bij het overwegen van beleggen in Bitcoin.

Wat is volatiliteit?

Volatiliteit is de mate van onzekerheid of risico dat verbonden is aan de waarde van een bepaald activum. Het kan worden gemeten door de standaarddeviatie te berekenen van de dagelijkse prijsbewegingen van dat activum. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de kans op grote winsten, maar ook op grote verliezen.

De volatiliteit van Bitcoin

De volatiliteit van Bitcoin is extreem hoog in vergelijking met traditionele activa zoals aandelen en obligaties. In 2017 steeg de waarde van Bitcoin van ongeveer $1.000 tot bijna $20.000 in slechts één jaar, maar in 2018 daalde de waarde van Bitcoin met meer dan 80%. Deze extreme prijsschommelingen zijn niet ongewoon voor Bitcoin en kunnen beleggers zowel enorme winsten als enorme verliezen opleveren.

Waarom is de volatiliteit van Bitcoin belangrijk?

De volatiliteit van Bitcoin is belangrijk om verschillende redenen.

  • Ten eerste beïnvloedt de volatiliteit het risico en de mogelijke winsten voor beleggers en traders die in Bitcoin investeren. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico en de mogelijke winsten. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel zijn voor beleggers, afhankelijk van hun strategieën en vaardigheden.
  • Ten tweede kan de volatiliteit van Bitcoin de bredere acceptatie en adoptie van Bitcoin als betaalmiddel beïnvloeden. Bedrijven en consumenten kunnen terughoudend zijn om Bitcoin te gebruiken als betaalmiddel als de prijs volatiel en onvoorspelbaar is. Dit kan het vermogen van Bitcoin om als een stabiele en betrouwbare valuta te dienen, beperken.
  • Ten derde kan de volatiliteit van Bitcoin het imago en de legitimiteit van Bitcoin beïnvloeden. Voor veel mensen, vooral degenen die niet bekend zijn met cryptocurrencies, kan de volatiliteit van Bitcoin het idee geven dat het een speculatieve en riskante investering is, in plaats van een betrouwbare en stabiele vorm van waarde-opslag en betaling.
  • Ten slotte kan de volatiliteit van Bitcoin van invloed zijn op de bredere financiële markten. Als de volatiliteit van Bitcoin hoog is, kan dit leiden tot onzekerheid en instabiliteit op de financiële markten, wat gevolgen kan hebben voor beleggers en traders die in andere activa investeren.