De hoop op een Spot Bitcoin ETF stijgt te midden van problemen bij Binance

Het laatste nieuws rond Binance draait om de schuldbekentenis van Changpeng “CZ” Zhao, de oprichter en voormalige CEO, voor overtredingen van de Bank Secrecy Act. Binance wordt beschuldigd van onder andere witwaspraktijken, samenzwering in het ongeautoriseerd overmaken van geld en schending van Amerikaanse sancties. Belangrijk is dat de aanklachten geen misbruik van gebruikersfondsen of marktmanipulatie betreffen.

Deze ontwikkelingen zouden wel eens kunnen bijdragen aan de goedkeuring van een Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) gebaseerd op de spotmarkt in de VS. Een analist van Matrixport, Markus Thielen, suggereert dat deze gebeurtenissen de verwachtingen voor een spot Bitcoin ETF zouden kunnen vergroten. Hij denkt dat de kans op goedkeuring nu mogelijk is gestegen naar 100%. Dat komt doordat de crypto-industrie vermoedelijk gedwongen zal worden om de regels te volgen die traditionele financiële instellingen hanteren. Deze toegenomen regelgeving zou de zaak kunnen versterken voor institutionele spelers om Bitcoin te omarmen, met de cryptovaluta die wordt gepositioneerd als een veilige haven voor beleggers.

Kapitaalstromen

Verder wordt verwacht dat de FTX-beurs zal worden verkocht en overgedragen aan een managementteam dat voldoet aan Amerikaanse effectenwetten. Dit kan mogelijk leiden tot een herlancering van de beurs tegen het derde kwartaal van 2024. Prognoses van kapitaalstromen van $24-50 miljard naar een in de VS genoteerde Bitcoin ETF en de groeiende aanwezigheid van cryptobedrijven die zich richten op door CME genoteerde crypto-derivaten, suggereren een beweging richting gereguleerde platforms die aantrekkelijk zijn voor institutionele investeerders.

Bovendien wijzen handhavingsmaatregelen van Amerikaanse instanties gedurende het jaar op een verschuiving van ongereguleerde beurzen met de focus op particuliere beleggers naar volledig gereguleerde platforms voor instellingen.

“Met de institutionele vraag die de macro-omgeving ondersteunt, kan 2024 opnieuw een opwindend jaar worden voor Bitcoin. CZ zou zelfs kunnen terugkeren tijdens de volgende neerwaartse markt in 2026.”

De afloop lijkt gunstig voor Binance. CZ die afstand neemt en een opgelegde boete die minder is dan gevreesd, wordt verwacht dat Binance zijn positie als een van de top drie cryptocurrency-beurzen de komende 2-3 jaar zal behouden. Niettemin zou het bedrijf, momenteel met 6.000 werknemers, druk kunnen voelen om zijn activiteiten te stroomlijnen. Hoewel de schikkingsdeal niet de SEC betreft, wordt deze toch gezien als een positieve uitkomst voor zowel CZ als Binance.