Bitcoin-miners verkopen recordhoeveelheid: $450 Miljoen aan Bitcoin in 1 dag

Op 17 januari verrasten Bitcoin-miners de markt door meer dan 10.000 BTC te verkopen, een record in ruim een jaar. Deze massale verkoop, ter waarde van ongeveer $450 miljoen tegen de huidige marktprijzen, geeft een significante afname van Bitcoin-reserves weer. Analyse door CryptoQuant toont aan dat miners sinds medio 2023 Bitcoin begonnen te accumuleren, maar de recente stijging in prijzen leidde tot een ommekeer.

Historisch gezien verkopen miners hun munten om cashflow te genereren of te profiteren van hogere prijzen tijdens marktrally’s. De prijs van Bitcoin schommelde recentelijk tussen $42.000 en $43.000. De Bitcoin-reserves van miners zijn nu op het laagste punt sinds juli 2021, met 1,85 miljoen munten, wat neerkomt op ongeveer $78 miljard. In de afgelopen twaalf maanden zijn de BTC-reserves van miners met ongeveer 23.000 BTC afgenomen, maar het totale reservecijfer is sinds begin 2021 stabiel gebleven.

Voorafgaand aan deze verkoopgolf steeg de Bitcoin Miners’ Position Index (MPI), wat wijst op een aanstaande verkoop. Tegelijkertijd bereiden Bitcoin-miningbedrijven zich voor op verwachte kostenstijgingen na de BTC-halvering in april of mei. De gemiddelde hash-snelheden zijn gedaald naar het laagste niveau sinds oktober, wat de uitdagingen van de sector illustreert.

In Texas hebben enkele grote miningfaciliteiten hun activiteiten tijdelijk stopgezet vanwege extreem koud weer, waardoor energie wordt vrijgemaakt voor de staat. Deze ontwikkelingen werpen vragen op over de toekomst van Bitcoin-mining en de invloed ervan op de bredere crypto-markt.